Digitális írástudás.

A “digitális írástudást” egyfajta gyűjtőfogalomként értelmezzük a tradicionális tudás – számítógépes műveltség - információs műveltség szintéziseként. Segítségével egy olyan jelenséget, újfajta tudást írunk körül, amelyben a tradicionális ismereteken kívül a gondolati- és gyakorlati képességek egy sajátos köre is megjelenik. Az „információs társadalomba” való bekapcsolódás nem valósítható meg nélküle, sajnos a fejlett országokkal összehasonlítva jelentős hazánk elmaradása ezen a téren. Írta Fülöp Henrik

Előregisztráció

Az “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. elindította a folyamatát annak, hogy a “Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projektben, mint megvalósító aktívan részt vehessen.

Az “IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. elindította a folyamatát annak, hogy a “Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projektben, mint megvalósító aktívan részt vehessen.