Első lépések a digitális világba- IKER 1. szintű Tanfolyam- IKER 1. szintű Tanfolyam

1.A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Bevezető a digitális eszközök világába- IKER 1. szintű Tanfolyam
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D016
1.3.A képzési program célja: A képzési program során megszerezhető kompetenciák maradéktalan elsajátíttatása a képzésben résztvevőkkel.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
 A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában. A résztvevők képesek legyenek használni az infokommunikációs eszközük (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat,  hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközüket, egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni, egyszerű mentési műveleteket végezni, az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni,  elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával, az infokommunikációs eszközeik megismert funkcióit biztonságosan használni.

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: nem szüksége
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nincs
3.6. Egyéb feltételek: betöltött 16. életév

4. TANANYAGEGYSÉG

  • Barátkozás az infokommunikációs eszközünkkel
  • Az első lépések a használatban I.
  • Az első lépések a használatban II.
  • Az első létrehozott tartalmak
  • Böngészés az interneten I.
  • Böngészés az interneten II.
  • Elektronikus levelezés I.
  • Elektronikus levelezés II.
  • Hanghívásra alkalmas alkalmazások
  • Gyakorolunk, gyakorolunk,  gyakorolunk

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése