Önállóan használom az informatikai eszközömet- IKER 2. szintű Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Bevezető a digitális eszközök világába- IKER 1. szintű Tanfolyam
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D016
1.3.A képzési program célja: A képzési program során megszerezhető kompetenciák maradéktalan elsajátíttatása a képzésben résztvevőkkel.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
A képzési programok átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában. A résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára,  egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni, az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni, az interneten gyűjtött információkat fel tudják dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználják, elektronikus levelezés során képesek legyenek csatolmányokat használni, felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) képesek legyenek azokat egyszerű módon elhárítani, közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem), eszközeiket képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni.

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség:  nem szükséges
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: Infokommunikációs eszközének IKER 1. szint biztonságos használata, amely igazolása „Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés” tanúsítvánnyal vagy előzetes tudásszint mérés megfelelő szintű teljesítésével lehet.
3.6. Egyéb feltételek: betöltött 16. életév

4. TANANYAGEGYSÉG

  • Ráhangolódunk a továbblépésre
  • Infokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása
  • Az elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata
  • Használjuk okosan, amit már tudunk
  • Én és a közösségi média I.
  • Én és a közösségi média II.
  • Ügyeket intézek otthon, fotelből
  • Személyre szabott eszközök
  • Még több ügyet intézek otthonról

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése