Képzőintézményünk engedélyezett Minőségirányítási rendszer alapján működik, Felnőttképzési engedéllyel, Intézményakkreditációs valamint kapacitásakkreditációs tanúsítvánnyal is egyaránt rendelkezik. Intézményünk több, mint 10 éves felnőttképzési tapasztalatát, gyakorlatát, költséghatékony megoldásait, problémamegoldó készségét nyújtva a legelhivatottabban, minden esetben perfekcionizmusra törekszik. Ily módon indítja, szervezi, gondozza a tanfolyamokat, képzéseket, tréningeket egyaránt. Csoportra, személyre szabott egyéni oktatások kivitelezését, továbbá a fentiek összhangjában a közös célok elérését kiemelkedő rugalmasságunk védjegyével biztosítjuk. Adott a mobil infrastrukturális háttér, humán-erőforrás és intézményi kapacitás ahhoz, hogy lépéseket tegyünk egy minél szélesebb körű, magas színvonalú oktatási, felzárkóztatási, szakmai együttműködés érdekében. Elsődleges célunk a magas színvonalú, a kor és a munkaerőpiac, a vállalat (ipari szektor) igényeit is kielégítő képzések megvalósítása, amely egyaránt megfelel a hazai és az európai kihívásoknak, az elvárt minőségi színvonalnak (szabványoknak) – kiemelten kezelve az élethosszig tartó tanulás, tehetséggondozás fontosságának hirdetését egyaránt. Mindezt az ország mind a 19 megyéjében, valamint a fővárosban megtalálható Felnőttképzési oktató-, konzultációs központjaink biztosítják modern berendezésekkel felszerelt gépteremmel, megfelelő iskolai végzettséggel, szakmai gyakorlattal, naprakész tudással rendelkező tanári apparátussal.

Engedélyezett felnőttképzési intézményünk oly módon állította össze képzési palettáját, hogy minden érdeklődő könnyen találjon számára fontos és jól hasznosítható tudást adó képzést, valamint illeszkedjen a régiók munkaerő-piaci igényeihez. Közel kétszáz engedélyezett képzési programmal rendelkezünk. Partnereink kérésére kihelyezett képzést is vállalunk, rugalmas képzési időrenddel, költséghatékonyan. Munkatársaink egyedi kalkuláció alapján teszik meg intézményünk ajánlatát, melyben természetesen igazodunk az adott vállalati sajátosságokhoz is. Célunk olyan komplex és személyre szabott oktatás biztosítása, melyek az életkörülmények javításán túl – esélyeinek növelése mellett-, lehetőség szerint aktív keresőtevékenység folytatásához hozzásegítik Önt.

Célul a digitális analfabétizmus visszaszorítását, a digitális írástudás terjesztését, az alapkompetenciák fejlesztését, az általános iskolai végzettség megszerzését szolgáló felzárkóztatást, a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges bemeneti kompetenciák fejlesztését, az államilag elismert (OKJ) szakképesítés megszerzését tűztük ki.

Felelősnek érezzük magunkat a hozzánk fordulók részére nyújtott helyes iránymutatásért, s különleges, piacképes, korszerű képzési programjainkkal, színvonalas és sokoldalú oktatással kívánunk szolgálni nem csak a cégek részére, hanem a magánszemélyeknek egyaránt.

A fiatal, felnövekvő új generációk számára folyamatosan bővülő engedélyezett programjainkon keresztül kívánunk átjárhatóságot és lehetőséget biztosítani az Európai Unió által is elvárt kompetenciák megszerezésének érdekében.

Ügyfélszolgálat:1071 Budapest, Dembinszky utca 36. al. 1.
Telefonszám: 0637/301-649
E-mail cím: info@felnottkepzes.hu