Digitális írástudás Tanfolyam

1. A KÉPZÉSI PROGRAM
1.1. A képzés megnevezése: Digitális írástudás
1.2. Nyilvántartásba-vételi szám: E-000526/2014/D002
1.3.A képzési program célja: Az IKT 0-1 szint alapvető digitális kompetenciáinak elsajátítása. A képzési programmal elérendő, hogy a résztvevők megfeleljenek az információs társadalom legalapvetőbb elvárásainak, azaz alap szinten tudják használni a számítógépet és az internetet, javítva ezáltal a programban résztvevők életminőségét, javítva munkaerő-piaci lehetőségeit.
A program további célja, hogy kezdő (és újrakezdő) számítógép-használóknak megtanítsa azokat az ismereteket, amelyek az átlagos felhasználói szintű készségek megszerzéséhez szükségesek.

2. A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK
2.1. Alapvető digitális írástudás kompetenciák:
2.1.1. Számítógép szabályos használata (ki- és bekapcsolás, billentyűzet, egér, kurzor készségszintű használata, mappa és fájlrendszer ismerete)
2.1.2. Digitális kapcsolattartás (e-mail cím létrehozása webes levelezőrendszer segítségével, levelek küldése, fogadása, mellékletek csatolása, postafiók használata, chat, fórum, levelezőlista, IP telefon)
2.1.3. Információkeresés, böngészés az interneten, az internet biztonságos használata
2.2. Elektronikus szolgáltatások és elektronikus ügyintézés használata:
2.2.1. Az internet életminőséget javító hatásai (közösségi oldalak, egészségügyi alkalmazások, on-line szolgáltatások bemutatása)
2.2.2. Internetes álláskeresés alapjainak elsajátítása
2.2.3. Irodai alkalmazások, nyílt és zárt forráskódú rendszerek ismerete (szöveg, kép, táblázat formátumok felismerése, adatrögzítés)
2.2.4. Elektronikus ügyintézés: az Ügyfélkapu és egyéb internetes szolgáltatások (banki stb) használata
2.3. Tisztában lesznek a számítógép-használat elméleti alapismereteivel
2.4. Képesek lesznek az alapvető irodai alkalmazások (operációs rendszer, szövegszerkesztés, e-mail és internet, stb.) készségszintű használatára, ezáltal a hatékonyabb munkavégzésre, illetve egyéni (tanulási, ügyintézési) igényeik kielégítésére, a számítógép adta lehetőségek (kulturális tartalmak, internetes szolgáltatások) széles körű kihasználására.
2.5. A számítógép és az internet hatékony és biztonságos használatához alapvetően szükséges infokommunikáció-elméleti ismeretek
2.6. Személyes kompetenciák: megbízhatóság, felelősségtudat, precizitás
Társas kompetenciák: kapcsolatteremtő készség, kapcsolatfenntartó készség, segítőkészség, motiválhatóság
Módszer kompetenciák: áttekintő képesség, rendszerező képesség, problémamegoldás, hibaelhárítás, okok feltárása, helyzetfelismerés, általános tanulóképesség

3. A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
3.1. Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség (8 befejezett általános iskolai osztály)
3.2. Szakmai végzettség: nem szükséges
3.3. Szakmai gyakorlat: nem szükséges
3.4. Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
3.5. Előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges
3.6. Egyéb feltételek: alapvető írni, olvasni és számolni tudás

4. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI
IKT alapok 0-1
Operációs rendszerek
Internet és kommunikáció

5. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
-a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és

-a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése